Swallowtail at Upton Fen, Lorraine Auton
Swallowtail at Upton Fen, Lorraine Auton